Ervaringen van patiënten met de groeihormoonbehandeling in een ziekenhuis

Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan of lees hieronder meer informatie over het onderzoek.

De Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling NVGG is benieuwd naar patiëntervaringen met de groeihormoonzorg in verschillende ziekenhuizen. PIPhealth voert dit onderzoek uit. De NVGG heeft als standpunt dat een eventuele voorkeur van een patiënt voor een bepaald toedieningssysteem bij zorgverleners sterk moet meewegen bij de uiteindelijke keuze van het voor te schrijven merk groeihormoon. We willen onderzoeken middels deze vragenlijst hoe dit in de praktijk gaat. Uw ervaringen zijn daarom van grote waarde.

Het onderzoek besteedt ook aandacht aan andere aspecten van de groeihormoonzorg, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de (medische) voorlichting en de kwaliteit van de dienstverlening door de ziekenhuisapotheek. De kwaliteit van de groeihormoonzorg kan per ziekenhuis verschillen en daarom stellen wij het op prijs als u de vragenlijst volledig wilt invullen. Zo levert u een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de verschillen tussen de ziekenhuizen. Dit helpt andere patiënten bij de keuze voor een ziekenhuis die het beste bij hen past en biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om gericht de kwaliteit van de groeihormoonzorg te verbeteren.

De vragenlijst is tot stand gekomen door de medewerking van (medisch) psychologen en patiënten. De NVGG coördineert dit onderzoek en wordt in dit initiatief ondersteunt door andere verenigingen die eveneens de belangen van groeihormoon gebruikende patiënten in Nederland behartigen. De eerste resultaten maken we in het voorjaar van 2016 openbaar op de website van de NVGG. 

Uw tevredenheid willen we vaak meten.

Uit ervaring weten wij dat het beleid in een ziekenhuis met regelmaat verandert. Om die reden herhalen we jaarlijks dit onderzoek naar de kwaliteit van de groeihormoonzorg. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u in de toekomst ook aan het vervolgonderzoek wil meewerken. U kunt dit in de vragenlijst aangeven.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit.

Uw antwoorden behandelen we anoniem en strikt vertrouwelijk. We vragen niet naar uw persoonsgegevens. We gebruiken uw antwoorden alleen voor het onderzoek naar de kwaliteit van de groeihormoonzorg. Meedoen is niet verplicht en heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Instructies voor het invullen van vragenlijst.

  • Heeft u moeite met het invullen van de vragenlijst en/of heeft u hulp nodig van ons, dan kunt u een mail sturen naar de helpdesk van PIPhealth via info@piphealth.com.
  • Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect van zorg niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid.
  • Indien u een kind heeft dat met groeihormoon wordt of is behandeld kunt u natuurlijk de vragenlijst ook samen invullen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Word vandaag nog PIP lid en


  • help miljoenen patiënten wereldwijd
  • wij doneren €1 voor elke vragenlijst die u invult
  • laat uw stem horen!
Registreer nu »


Follow PIP on FacebookFollow PIP on TwitterRegistreer nu

Emailadres

Valideer emailadres

Geslacht

Geboortejaar

Postcode - (zonder spaties)

Patient met:


Verzorger van patient met:


U gaat akkoord met de algemene voorwaarden en onzePrivacy Policy